Nasze usługi

Kasacja pojazdów, w tym demontaż i utylizacja dachów z eternitu

Skup złomu

Recykling pojazdów i odpadów

Zbieranie i transport pełnego zakresu odpadów niebezpiecznych

Demontaż azbestu, transport oraz przekazanie do utylizacji